Kontakty

Televize Pohoda

Stavební 992/1
708 00 Ostrava – Poruba

Spojovatelka

Telefony: +420 596 969 111, +420 602 710 705

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) se sídlem v Praze. RRTV je ústředním orgánem státní správy České republiky pro zákonnou regulaci v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.

Adresa sídla RRTV a kontakt na Úřad RRTV je na webových stránkách www.rrtv.cz.

 

Emailové adresy

Pořady       
ROCK SPECIÁL rockspecial@tvpohoda.cz
ROCK PARÁDA
rockparada@tvpohoda.cz
     
Oddělení    
Management info@tvpohoda.cz
Program, vysílání vysilani@tvpohoda.cz
Obchod a marketing obchod@tvpohoda.cz
Produkce produkce@tvpohoda.cz
Press press@tvpohoda.cz 

 

 

Držitelem licence k provozování programu TV Pohoda je společnost TP Pohoda s.r.o., Stavební 992/1, 708 00 Ostrava - Poruba.
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, složka C 50459, IČ 268 52 683.